Toeristenpas reglement

  
 
           
Reglement voor de toeristenpas
 
 
1.    T.V.Scelveringhe (hierna verder te noemen: de vereniging) stelt de tennisbanen aan de Mauritsweg ook tijdelijk ter beschikking aan toeristen die een “tijdelijk”adres hebben op Schouwen-Duiveland (hierna te noemen: toeristen) Toeristen zijn niet ingeschreven in de gemeente Schouwen-Duiveland.
2.    Toeristen kunnen voor een periode van 3 maanden een toeristenpas afnemen van de vereniging. Voor deze periode gelden de volgende tarieven:
t/m 12 jaar € 27,50 -   13 t/m 17 jaar € 40,00 - vanaf 18 jaar € 75,00. U ontvangt hiervoor een nota.
3.    De 3-maands periode valt tussen 1 april en 1 oktober.
4.    Aanmelding door toeristen dient ieder jaar opnieuw plaats te hebben.
5.    Deelname aan de activiteiten binnen de vereniging: met uitzondering van clubkampioenschappen en uiteraard competitietennis kan aan alle activiteiten die in de periode van 3 maanden vallen door toeristen deelgenomen worden. Het baanreglement en de voorschriften van de park- en technische commissie zijn van toepassing op houders van een toeristenpas.
6.    Bij aanmelding door toeristen dient voor elke houder van een toeristenpas een formulier ingevuld en ondertekend te worden, waarop in ieder geval wordt vastgelegd:
Naam/Voornaam/Roepnaam/tijdelijk- en permanent adres / tel.nr. /   
geboortedatum.
  1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van welke eventuele schade ook door toeristen zou kunnen worden geleden.
  2. Toeristen dienen de tennisbanen alleen daartoe te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn.
  3. Toeristen dienen na afloop van hun tennispartij de banen te vegen.
  4. Toeristen dienen hun toeristenpas ‘af te hangen’ overeenkomstig het baanreglement.Een ex. van het baanreglement is opgehangen voor één van de ramen van de kantine.
  5. Introductie van anderen (bijv. toeristen – in het algemeen van niet-leden-) is niet toegestaan
  6. Dit reglement kan tussentijds na goedkeuring door het bestuur van de vereniging worden aangepast. Dat aangepaste reglement is vanaf de daarin genoemde datum voor toeristen van toepassing.
 
 
 
 
 
laatst gewijzigd: 04-05-2023