Parkcommissie

PARKCOMMISSIE en GREENTEAM - Zorgen voor ons mooie tennispark!

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden of het doen onderhouden van het gehele park, dus: de banen, het clubgebouw en de terreinen. Dit betekent onder meer dat moet worden gezorgd dat de banen bij de aanvang van het seizoen (begin april) speelklaar zijn en dat alles er mooi en netjes uitziet!

Verder moeten de banen gedurende het seizoen, dat loopt van april tot eind oktober (tenzij nachtvorst eerder roet in het eten gooit), in goede staat worden gehouden, wat inhoudt dat het nodige tussentijdse onderhoud wordt uitgevoerd.

Aan het eind van het seizoen ondergaan de banen tenslotte nog een winterbeurt. Dan worden de nodige attributen, zoals netten, scheidsrechtersstoelen, sleepnetten e.d. van de banen verwijderd en opgeslagen.

Het onderhoud van het park brengt ook het nodige hovenierswerk met zich mee, zoals mos- en onkruidbestrijding, het snoeien van heggen en struiken, grasmaaien en, in het najaar, het verwijderen van bladafval van banen en uit de goten van het clubgebouw. Dit is het werk van het GREEN-TEAM!

Lopend onderhoud aan het clubgebouw en de materiaalhokken, zoals verfwerk en het uitvoeren van kleine reparaties, valt ook onder de werkzaamheden van de commissie. Om al het werk dat onder verantwoordelijkheid van de commissie valt tot een goed einde te brengen, is een behoorlijke inspanning aan menskracht vereist!

Het speelklaar maken van de banen voor het begin van het tennisseizoen wordt door derden uitgevoerd met de hulp van de leden. Het verdere onderhoud van de banen wordt door leden uitgevoerd onder leiding van de parkcommissie.

Tenslotte adviseert de commissie het bestuur over de kwaliteit van de banen en de omvang van verwacht onderhoud aan banen en clubgebouw voor de korte en de langere termijn.

Daan, Jaap, Janine, Jo en Ida.