Baanreglement

Ten einde verschillen van mening over het gebruik van banen te voorkomen zijn gedragsregels opgesteld volgens onderstaand baanreglement en baanschema. Deze zijn gedurende het seizoen op het ophangbord in het clubgebouw bevestigd.
 
 
Baanreglement
 
1.                Doel:
        Een zo eerlijk mogelijke verdeling van de tennisfaciliteiten    van de vereniging over de leden en toeristenpashouders, alsmede het vastleggen van gedragsregels voor het gebruik.
 
2.                Sportiviteit: Sportiviteit en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een aangenaam tennisgebeuren en derhalve naast dit reglement noodzakelijk.
 
3.               Toegang: De banen zijn alleen toegankelijk voor leden, toeristenpashouders en introducés. Tenniskleding is op de banen verplicht en het tennisschoeisel dient geschikt te zijn voor het spelen op gravelbanen. Kinderen beneden 10 jaar, geen lid van de vereniging zijnde, hebben alleen toegang tot het tennispark onder toezicht van een persoon van 14 jaar of ouder.
 
4.                Reinheid: Ieder lid dient te zorgen dat het tennispark en de omgeving schoon en in goede staat blijft.
 
5.                Speeltijd: Een half uur/drie kwartier per keer.
 
6.                Afhangen: Kan alleen bij aanwezigheid op het park en door een geldige KNLTB ledenpas respectievelijk toeristenpas te hangen op een nog vrije baan.De speeltijd voor een Enkelspel is een half uur en voor een Dubbelspel drie kwartier.Bij afwezigheid van opvolgers mogen spelers opnieuw afhangen.Dubbelspel gaat voor Enkelspel.De volgorde van loting is eerst de baan,c.q.banen met S, dan J, S+ en als laatste G. Het is onder geen beding toegestaan, zonder overleg met de betrokkene en een lid van de park commissie of een bestuurslid namen van het speeltijdenbord te verwijderen of te verhangen.
 
7.               Voorrangsrecht: De voorrangsregeling is op het bij dit reglement behorend baanschema weergegeven.
 
8.                Onderhoud van de banen: Na het spelen dienen de gravelbanen direct gesleept te worden, tenzij een lid van de park commissie anders beslist. Op verzoek van de park commissie dient het spelen gestopt te worden indien het onderhoud dit noodzakelijk maakt.
 
9.                Park commissie: Bij geschillen beslist de park commissie.
 
10.           Bestuur: Het bestuur heeft het recht voor training kompetitie, toernooien en andere speciale doeleinden banen te reserveren.
 
 
 
N.B. Dit reglement kan gedurende het seizoen worden gewijzigd en/of aangevuld.