Introduce

 

INTRODUCÉ.

 

Het is om allerlei redenen wel eens leuk iemand, die geen lid is van de vereniging, uit te nodigen samen een balletje te slaan.

Dat is uiteraard ook bij onze vereniging mogelijk.

Daarvoor gelden wel enkele spelregels:

 

a)    Introductie is op alle dagen toegestaan, echter  niet tijdens competitiedagen, toernooien of dagen die de technische commissie heeft vastgesteld.

b)     Eenzelfde lid mag maximaal 5 keer per seizoen iemand introduceren.

 

c)     Geld deponeren in de daarvoor aanwezige envelopjes boven de afstortkluis in de hal van het clubhuis. De envelop deponeren in de afstortkluis.

d)     Kosten per dag:

     Junioren:     € 2,50 

                   

Senioren:    € 5,00 

               

e)     Het baanreglement is ook op introducés van toepassing. Introducés vallen niet onder de algemene verzekering van de vereniging.

f)       Het lid dat introduceert is verantwoordelijk voor het doen en laten van de geïntroduceerde.